Několik organizačních věcí, než se začne hrát.

 

V novém soutěžním ročníku se dostává ke slovu nový bodovací systém..

a)      Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě. V každé dílčí disciplíně ( v divizi 50 hs,) obdrží hráč, který dosáhne vyššího výkonu, jeden dílčí bod. Pokud v dílčí disciplíně dosáhnou oba hráči shodného výkonu, obdrží oba půl bodu.

b)      Hráč, který z dané dvojice soupeřů získá za celou disciplínu více dílčích bodů, vybojuje pro své družstvo jeden bod. V případě rovnosti dílčích bodů obdrží bod pro své družstvo hráč, který dosáhl vyššího počtu poražených kuželek za celou disciplínu. Je-li i celkový počet poražených kuželek stejný, získají oba hráči pro svá družstva po půl bodu. Tímto způsobem se v případě šestičlenného družstva rozdá pro obě družstva dohromady šest bodů.

c)      Družstvo, jehož hráči dosáhnou v součtu vyššího počtu poražených kuželek, obdrží další dva body. Při rovnosti celkového počtu poražených kuželek získají obě družstva po jednom bodu. Celkový počet přidělených bodů (výsledné skóre) tak v případě šestičlenného družstva může být: 8:0 – 7,5:0,5 – 7:1 – … – 4:4 – … – 0:8.

d)      V utkání vítězí družstvo, které má pozitivní skóre (např. 8:0 nebo 4,5:3,5 atd.). Vítězné družstvo získá do tabulky dva body. Mají-li obě družstva stejné skóre, obdrží shodně po jednom bodu do tabulky.

e)      Pozor na změnu v rozpise v bodě 10 /a o předávání sestav družstev rozhodčímu.

 

Zde uvádím několik pokynů, které bude potřeba bezpodmínečně dodržovat.

 

Zápis z utkání

Pro zasílání výsledku používejte výhradně formulář zápisu, který je zasílán společně s tímto rozlosováním. Na výsledky, které obdržím na jiném formuláři nebude brán zřetel a bude to posuzováno jako by výsledek nebyl nahlášen. V elektronické podobě jsou doplněny potřebné vzorce, které reagují na nový bodovací systém. Vyplňování zápisu v elektronické podobě je tak mnohem jednodušší. Část buněk, která zahrnuje výpočty, je uzamčena a údaje v nich nelze přepsat. Do formuláře se zapisuje kuželna (popřípadě čísla drah) kde se zápas hraje, datum zápasu, úplné názvy družstev které spolu hrají (nezapomínejte vypsat zda jde o družstvo A,B…) jména hráčů, reg.čísla, plné, dorážka a chyby, jméno vedoucího domácího a hostujícího družstva, jméno a číslo průkazu rozhodčího, čas zahájení a ukončení utkání, teplota na kuželně, počet diváků, platnost kolaudačního protokolu do dalších kolonek na druhé straně zápisu dle potřeby připomínky k technickému stavu, případné střídání, napomínání nebo různé.  Při 100 HS se vyplní jen první dvě řádky u každého hráče.  Formulář by měl být jednotný ve všech soutěžích.

 

Po zkušenostech z loňské sezóny, by bylo dobré, kdyby se v  oddílech zainteresovaní funkcionáři s novým systémem dokonale seznámili a věnovali následně vyplňování zápisu zvýšenou pozornost.  Před zahájením loňské sezóny proběhlo několik školení, na chyby se poukazovalo několikrát  ve zpravodajích a přesto  některé oddíly do konce soutěžního ročníku nepochopily, jak zápis správně psát. V loňském ročníku  ještě o nic nešlo, ale letos by to přinášelo  značné problémy ve zpracování výsledků.  Pokud  budete chtít kvalitní zpracování výsledků a včasné vyhotovení zpravodajů je potřeba této problematice věnovat velkou pozornost. Největší chyby se dělaly v zápisu pořadí drah. Je jasné, že chybný zápis pořadí drah by v součtech  nadělal velkou paseku. Ve formuláři se  čísla , která označují sérii hodu zaměňovala za čísla drah.

 

Soupiska družstva

Společně s tímto rozlosováním je zasílán  formulář soupisky družstva. Platí pro něj stejná pravidla jako pro zápis z utkání. Na soupisku družstva zaslanou na jiném formuláři, nebo neúplně vyplněnou nebude brán zřetel a bude to posuzováno jako by soupiska nebyla doručena. Pro zaslání soupisek platí termín jeden týden před začátkem soutěže a to nejpozději do 11.9.2004 a  je nutno bezpodmínečně dodržet. Oddíl zasílá soupisku el. poštou na adresu

jdivis@centrum.cz                                                                                                                                           Jiří Diviš